Điểm tin giao dịch 15.08.2016

15/08/2016 16:41

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
654,06 -1,65 -0,25%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
659,00 3,76 0,57%
Đợt đóng cửa
Closing session
645,66 4,55 0,71%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
117,96    
Đợt mở cửa
Opening session
5,43    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
97,26    
Đợt đóng cửa
Closing session
11,70    
Thỏa thuận
Put-through session
3,57    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.223,33    
Đợt mở cửa
Opening session
60,78    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.898,58    
Đợt đóng cửa
Closing session
162,37    
Thỏa thuận
Put-through session
101,60    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
3,74 160,15  
Bán
Sell
10,14 367,82