HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH

15/08/2016 16:36

“Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (mã cổ phiếu KSH) thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare như sau:

Mã cổ phiếu: KSH

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 85%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 95%;

–         Ngày hiệu lực: 16/08/2016.”