HOSE: Điều chỉnh khối lượng đang lưu hành tính chỉ số của CII – Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của MHC và TS4

16/08/2016 16:43

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh đối với Bộ chỉ số HOSE-Index như sau:

1. Điều chỉnh khối lượng đang lưu hành tính chỉ số của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã cổ phiếu CII), thuộc chỉ số VN30, VN100, VNAllshare:

         Mã cổ phiếu: CII

–         Khối lượng lưu hành hiện tại: 264.018.237;

–         Khối lượng lưu hành cập nhật: 240.266.727;

–         Ngày hiệu lực: 17/08/2016.

 2. Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần MHC (mã cổ phiếu MHC) và Công ty Thủy sản số 4 (mã cổ phiếu TS4) thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare: 

Mã cổ phiếu

Tỉ lệ free float hiện tại

Tỉ lệ free float cập nhật

Ngày hiệu lực

MHC

80%

75%

17/08/2016

TS4

30%

25%

17/08/2016