Báo cáo phân tích kỹ thuật – MHC, MSN, MWG, NAF (17/08/2016)

17/08/2016 09:19

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu MHC – CTCP MHC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MHC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 10.0 – 11.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.0 – 9.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.0 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn MaSan

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MSN sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 58.0 – 60.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 58.0 – 60.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 62.0 – 64.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MWG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 150.0 – 160.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 130.0 – 140.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 150.0 – 160.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu NAF – CTCP Nafoods Group

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NAF sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 28.0 – 28.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 28.0 – 28.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 29.0 – 29.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.