HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của BCG

17/08/2016 17:09

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Bamboo Capital (mã chứng khoán BCG) thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare như sau:

–         Mã cổ phiếu: BCG

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 55%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 50%;

–         Ngày hiệu lực: 18/08/2016.