Báo cáo phân tích kỹ thuật – NLG, NBB, NCT, NKG (18/08/2016)

18/08/2016 09:30

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu NLG – CTCP Đầu tư Nam Long

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NLG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 20.5 – 21.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 20.5 – 21.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 21.5 – 22.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NBB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 17.0 – 18.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 17.0 – 18.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 19.0 – 20.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu NCT – CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NCT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 95.0 – 100.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 95.0 – 100.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 105.0 – 110.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu NKG – CTCP Thép Nam Kim

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NKG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 30.0 – 32.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 26.0 – 28.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 30.0 – 32.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.