HOSE: Thông cáo báo chí ký MOU với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

18/08/2016 16:34

Ngày 18/08/2016, tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), HOSE và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (NTT) đã tổ chức buổi lễ ký Biên bản Ghi nhớ Hợp tác (MoU) giữa hai bên. Biên bản được ký kết với mục đích thực hiện những cam kết được thống nhất, liên quan tới việc khai thác thế mạnh của mỗi bên và triển khai có hiệu quả các nội dung ký kết (Nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):