Thông báo Quyết định nghỉ hưu của cán bộ chủ chốt

18/08/2016 10:20

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo Quyết định của Bộ Tài chính về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trần Đắc Sinh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị với chi tiết tại file đính kèm.