Báo cáo phân tích kỹ thuật – OPC, PAC, PDR, NT2 (19/08/2016)

19/08/2016 09:46

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu OPC – CTCP Dược phẩm OPC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng OPC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 35.0 – 36.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 35.0 – 36.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 37.0 – 38.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu PAC – CTCP Pin Ắc quy Miền Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PAC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 32.0 – 34.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 32.0 – 34.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 36.0 – 38.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu PDR – CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PDR sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 13.5 – 14.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.5 – 13.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.5 – 14.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu NT2 – CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NT2 sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 38.0 – 40.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 34.0 – 36.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 38.0 – 40.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.