HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free-float tính chỉ số của GMD và QBS

19/08/2016 16:44

“Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã chứng khoán GMD) thuộc chỉ số VN30, VN100, VNAllshare và Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Quảng Bình (mã chứng khoán QBS) thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare như sau:

  1. Mã cổ phiếu: GMD

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 75%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 85%;

–         Ngày hiệu lực: 22/08/2016.

  1. Mã cổ phiếu: QBS

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 70%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 60%;

–         Ngày hiệu lực: 22/08/2016.”