Báo cáo phân tích kỹ thuật – PAN, PDN, PET, PGC (22/08/2016)

22/08/2016 10:10

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu PAN – CTCP Tập đoàn PAN

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PAN sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 42.0 – 44.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 42.0 – 44.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 46.0 – 48.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PDN – CTCP Cảng Đồng Nai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PDN sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 55.0 – 60.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 55.0 – 60.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 65.0 – 70.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mẫ cổ phiếu PET – TCT CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PET sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 12.5 – 13.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.5 – 13.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.5 – 14.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PGC – TCT Gas Petrolimex

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PGC sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 10.8 – 11.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.4 – 10.6. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.8 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.