Báo cáo phân tích kỹ thuật – PHR, PGD, PGS, PVS (23/08/2016)

23/08/2016 10:50

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu PHR – CTCP Cao su Phước Hòa

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PHR sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 17.5 – 18.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 17.5 – 18.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 18.5 – 19.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu PGD – CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PGD sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 46.0 – 48.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 42.0 – 44.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 46.0 – 48.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PGS – CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PGS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 18.0 – 19.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 16.0 – 17.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 18.0 – 19.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Mã cổ phiếu PVS – TCT CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVS sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 21.0 – 22.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 19.0 – 20.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 21.0 – 22.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.