HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Tài Nguyên

23/08/2016 16:52

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã cổ phiếu TNT)  thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare như sau:

–         Mã cổ phiếu: TNT

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 95%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 90%;

–         Ngày hiệu lực: 24/08/2016.