Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV tại Công ty cổ phần Địa ốc 8

24/08/2016 08:53

1. Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Địa ốc 8
– Địa chỉ: Số 849 Tạ Quang Bửu, Phường 5, Quận 8, TP.HCM
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng nhà các loại; Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác…
– Vốn điều lệ: 27.000.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 51.900 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 431.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 15,96% tổng số cổ phần đang lưu hành)
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 431.000 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ ngày 24/08/2016 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/09/2016 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Đông Nam Á – Số 31-33-35 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 21/09/2016
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Nam Á
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 23/09/2016
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/09/2016 đến ngày 03/10/2016
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/09/2016 đến ngày 30/09/2016
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

File đính kèm