Báo cáo phân tích kỹ thuật – PPC, PPI, PTB, PVD (24/08/2016)

24/08/2016 09:33

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu PPC – CTCP Nhiệt điện Phả Lại

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PPC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 14.0 – 14.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.0 – 14.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 15.0 – 15.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu PPI – CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PPI sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 4.0 – 4.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 3.6 – 3.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.0 – 4.2. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PTB – CTCP Phú Tài

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PTB sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 135.0 – 140.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 125.0 – 130.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 135.0 – 140.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu PVD – TCT CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PVD sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 24.0 – 26.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 24.0 – 26.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 28.0 – 30.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 15%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.