Thông báo gián đoạn truy cập website

24/08/2016 16:13

Sở GDCK TPHCM thông báo sẽ tạm thời gián đoạn việc truy cập hệ thống website để bảo trì hệ thống trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 18h30 ngày 24/08/2016.

Trân trọng ./.