HOSE: Điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của TNT

26/08/2016 11:04

Căn cứ Quy tắc xây dựng và quản lý Bộ chỉ số HOSE-Index, SGDCK TP.HCM thực hiện điều chỉnh tỷ lệ free float tính chỉ số của Công ty Cổ phần Tài Nguyên (mã cổ phiếu: TNT)  thuộc chỉ số VNSmall, VNAllshare như sau:

–         Mã cổ phiếu: TNT

–         Tỉ lệ free float hiện tại: 90%;

–         Tỉ lệ free float cập nhật: 85%;

–         Ngày hiệu lực: 29/08/2016.