Báo cáo phân tích kỹ thuật – REE, SAM, SBT, SHI (29/08/2016)

29/08/2016 10:26

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu REE – CTCP Cơ điện lạnh

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng REE sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 19.5 – 20.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 19.5 – 20.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 20.5 – 21.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu SAM – CTCP Đầu tư và Phát triển Sacom

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SAM sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 9.5 – 10.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.5 – 9.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 9.5 – 10.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu SBT – CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SBT sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 36.0 – 37.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 34.0 – 35.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 36.0 – 37.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu SHI – CTCP Quốc tế Sơn Hà

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SHI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 7.5 – 8.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.5 – 8.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.5 – 9.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.