Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

29/08/2016 11:38

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam được tổ chức vào ngày 29/08/2016 như sau:

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ – Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 167.074.900 cổ phần
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 14.290 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 240 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 15
+ Cá nhân: 225
– Tổng số khối lượng đăng ký mua: 149.498.500 cổ phần
– Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 240 phiếu
– Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 149.493.500 cổ phần
– Khối lượng đặt cao nhất: 79.728.000 cổ phần
– Khối lượng đặt thấp nhất: 500 cổ phần
– Giá đặt mua cao nhất: 16.520 đồng/cổ phần
– Giá đặt mua thấp nhất: 14.290 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công cao nhất: 16.520 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công thấp nhất: 14.290 đồng/cổ phần
– Giá đấu thành công bình quân: 14.291 đồng/cổ phần
– Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 240 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 15 NĐT
+ Cá nhân: 225 NĐT
– Tổng số lượng cổ phần bán được: 149.493.500 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 30.000.000 cổ phần
– Tổng giá trị cổ phần bán được: 2.136.367.345.000 đồng
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 30/08/2016 đến ngày 08/09/2016
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 01/09/2016 đến ngày 06/09/2016