Báo cáo phân tích kỹ thuật – SBA, SCR, SC5, SCD (30/08/2016)

30/08/2016 09:46

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu SBA – CTCP Sông Ba

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SBA sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 10.0 – 10.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.6 – 9.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.0 – 10.2. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu SCR – CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SCR sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 10.5 – 11.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.5 – 10.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.5 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu SC5 – CTCP Xây dựng số 5

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SC5 sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 26.0 – 26.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 25.0 – 25.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 26.0 – 26.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu SCD – CTCP Nước giải khát Chương Dương

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SCD sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 40.0 – 41.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 38.0 – 39.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 40.0 – 41.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.