Báo cáo phân tích kỹ thuật – SHB, SSI, SFG, SFI (31/08/2016)

31/08/2016 10:27

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu SHB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SHB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 5.2 – 5.4.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 5.2 – 5.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.6 – 5.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu SSI – CTCP Chứng khoán Sài Gòn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SSI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 21.0 – 21.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 21.0 – 21.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 22.0 – 22.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Mã cổ phiếu SFG – CTCP Phân bón Miền Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SFG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 12.5 – 13.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.5 – 12.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 12.5 – 13.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 10%.

Mã cổ phiếu SFI – CTCP Đại lý Vận tải SAFI

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng SFI sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 33.0 – 34.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 31.0 – 32.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 33.0 – 34.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.