Báo cáo phân tích kỹ thuật – TIG, TVS, VCB, VHC (27/10/2016)

27/10/2016 09:53

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu TIG – CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng TIG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.6 – 4.8.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.6 – 4.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.0 – 5.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 4.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu TVS – CTCP Chứng khoán Thiên Việt

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng TVS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 8.0 – 8.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.0 – 8.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 9.0 – 9.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 8.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu VCB – Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VCB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 35.0 – 36.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 35.0 – 36.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 37.0 – 38.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 35.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu VHC – CTCP Vĩnh Hoàn

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VHC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 50.0 – 52.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 50.0 – 52.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 54.0 – 56.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 50.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.