Báo cáo phân tích kỹ thuật – VCG, VGS, VND, VKC (28/10/2016)

28/10/2016 09:56

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Mã cổ phiếu VCG – TCTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VCG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 15.5 – 16.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 15.5 – 16.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 16.5 – 17.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 15.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 14.5 – 15.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu VGS – CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VGS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 9.5 – 10.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.5 – 10.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.5 – 11.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 9.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 8.5 – 9.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu VND – CTCP Chứng khoán VNDIRECT

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VND sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 12.0 – 12.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 12.0 – 12.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.0 – 13.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 12.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 11.0 – 11.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu VKC – CTCP Cáp Nhựa Vĩnh Khánh

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VKC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 14.5 – 15.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.5 – 15.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 15.5 – 16.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 14.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 13.5 – 14.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.