Tổng hợp giao dịch NĐT NN tuần 24.10-28.10.2016 [HOSE +12.2 tỷ]

28/10/2016 16:46

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán Đông Nam Á
Tuần từ 24.10 đến 28.10.2016, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 12.2 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng 27.3 tỷ đồng trên sàn HNX.

Tính chung cả tháng 10, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 17.6 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng 49.2 tỷ đồng trên sàn HNX.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.