HOSE: Thư mời tham dự Hội thảo “Ngành Nhựa xây dựng Việt Nam – Câu chuyện cạnh tranh trên sân nhà. Gặp gỡ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á”

28/10/2016 14:11

Công ty Chứng khoán Công Thương (VietinBankSc) trân trọng kính mời quý vị tham dự hội thảo “Ngành Nhựa xây dựng Việt Nam – Câu chuyện cạnh tranh trên sân nhà Gặp gỡ Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG)”. Hội thảo do Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBankSc), Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (DAG) phối hợp tổ chức (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):