HOSE: Lễ công bố và lưu hành các quyết định nhân sự lãnh đạo

31/10/2016 17:10

Ngày 31/10/2016 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, đã diễn ra Lễ công bố và lưu hành các quyết định nhân sự lãnh đạo, cụ thể như sau (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):