Báo cáo phân tích kỹ thuật – MHC, MSN, MWG, NAF (30/11/2016)

30/11/2016 09:58

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu MHC – CTCP MHC

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MHC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.2 – 6.4.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.2 – 6.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 6.6 – 6.8. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 6.2. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 5.8 – 6.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu MSN – CTCP Tập đoàn MaSan

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MSN sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 60.0 – 62.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 60.0 – 62.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 64.0 – 66.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 60.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 56.0 – 58.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu MWG – CTCP Đầu tư Thế giới Di động

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MWG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 165.0 – 170.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 155.0 – 160.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 165.0 – 170.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 155.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 145.0 – 150.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu NAF – CTCP Nafoods Group

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NAF sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 33.0 – 33.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 32.0 – 32.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 33.0 – 33.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 32.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 34.0 – 34.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.