Điểm tin giao dịch 30.11.2016

30/11/2016 17:07

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
658,44 0,18 0,03%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
665,71 7,45 1,13%
Đợt đóng cửa
Closing session
665,07 6,81 1,03%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
155,53    
Đợt mở cửa
Opening session
2,00    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
100,39    
Đợt đóng cửa
Closing session
12,92    
Thỏa thuận
Put-through session
40,22    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.236,66    
Đợt mở cửa
Opening session
39,72    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
2.345,91    
Đợt đóng cửa
Closing session
380,14    
Thỏa thuận
Put-through session
470,89    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
13,51 933,78  
Bán
Sell
16,85 586,93