Điểm tin giao dịch 30.12.2016

30/12/2016 16:46

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
664,17 -0,55 -0,08%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
664,41 -0,31 -0,05%
Đợt đóng cửa
Closing session
664,87 0,15 0,02%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
121,55    
Đợt mở cửa
Opening session
1,40    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
69,16    
Đợt đóng cửa
Closing session
19,52    
Thỏa thuận
Put-through session
31,47    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
2.889,09    
Đợt mở cửa
Opening session
35,17    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
1.491,42    
Đợt đóng cửa
Closing session
342,75    
Thỏa thuận
Put-through session
1.019,75    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
8,69 830,26  
Bán
Sell
6,53 339,96