HOSE: Chương trình “phổ biến kiến thức về Chứng quyền có bảo đảm (CW)”

30/12/2016 10:42

Ngày 29/12/2016, tại Sở GDCK TP. HCM, buổi đào tạo đầu tiên của Chương trình “phổ biến kiến thức về Chứng quyền có bảo đảm (CW)” đã diễn ra với sự tham dự của 65 đại diện từ các công ty chứng khoán (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm):