Báo cáo phân tích kỹ thuật – NLG, NBB, NCT, NKG (24/01/2017)

24/01/2017 10:09

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu NLG – CTCP Đầu tư Nam Long

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NLG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 22.0 – 22.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.0 – 22.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.0 – 23.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 22.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 21.0 – 21.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NBB sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 18.0 – 18.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 18.0 – 18.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 19.0 – 19.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 18.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 17.0 – 17.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu NCT – CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NCT sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 90.0 – 92.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 86.0 – 88.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 90.0 – 92.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 86.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 94.0 – 96.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu NKG – CTCP Thép Nam Kim

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng NKG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 34.0 – 35.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 34.0 – 35.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 36.0 – 37.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 34.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 32.0 – 33.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.