Điểm tin giao dịch 01.03.2017

01/03/2017 17:09

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
710,70 -0,09 -0,01%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
708,56 -2,23 -0,31%
Đợt đóng cửa
Closing session
709,52 -1,27 -0,18%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
222,19    
Đợt mở cửa
Opening session
5,30    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
190,83    
Đợt đóng cửa
Closing session
14,89    
Thỏa thuận
Put-through session
11,17    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.638,66    
Đợt mở cửa
Opening session
92,34    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.035,80    
Đợt đóng cửa
Closing session
210,72    
Thỏa thuận
Put-through session
299,80    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
5,46 281,44  
Bán
Sell
10,17 282,64