Báo cáo phân tích kỹ thuật – DBC, EVE, FCN, FIT (02/03/2017)

02/03/2017 10:35

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng DBC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 32.0 – 33.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 32.0 – 33.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 34.0 – 35.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 32.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 30.0 – 31.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu EVE – CTCP Everpia Việt Nam

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng EVE sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 21.0 – 22.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 21.0 – 22.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.0 – 24.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 21.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 19.0 – 20.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu FCN – CTCP FECON

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FCN sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 19.5 – 20.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 19.5 – 20.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 20.5 – 21.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 19.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 18.5 – 19.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu FIT – CTCP Đầu tư F.I.T

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng FIT sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 5.0 – 5.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.6 – 4.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.0 – 5.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 4.6. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 5.4 – 5.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.