HOSE: Các Sở Giao dịch Chứng khoán Đông Nam Á đánh dấu cột mốc 6 năm hợp tác cùng phát triển

06/03/2017 17:13

Trong 3 ngày từ 1-3/3/2017, ông Lê Hải Trà, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ban điều hành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tham dự cuộc họp các Sở Giao dịch Chứng khoán Đông Nam Á tại Bali, Indonesia, tái khẳng định những quyết tâm và nỗ lực trong việc hợp tác cùng phát triển nhằm thúc đẩy thị trường vốn khu vực (nội dung chi tiết xin xem file đính kèm).