Điểm tin giao dịch 10.03.2017

10/03/2017 16:59

Giá trị VN Index
VN Index Value
  Thay đổi
Change
%
Đợt mở cửa
Opening session
715,85 0,05 0,01%
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
712,80 -3,00 -0,42%
Đợt đóng cửa
Closing session
712,21 -3,59 -0,50%
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp)
Total trading volume (million shares)
197,43    
Đợt mở cửa
Opening session
4,92    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
170,23    
Đợt đóng cửa
Closing session
10,65    
Thỏa thuận
Put-through session
11,63    
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng)
Total trading value (billion dongs)
3.557,31    
Đợt mở cửa
Opening session
46,48    
Đợt khớp lệnh liên tục
Continuous order-matching session 
3.023,41    
Đợt đóng cửa
Closing session
186,55    
Thỏa thuận
Put-through session
300,87    
Giao dịch của NĐTNN
Trading of foreign investors
KLGD (triệu cp)
Trading volume (million shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (billion dongs)
 
Mua
Buy
6,30 252,83  
Bán
Sell
10,40 288,89