HOSE : Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

10/03/2017 15:05

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần hai của Công ty Cổ phần Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn như sau: