Báo cáo phân tích kỹ thuật – HAG, HAH, HAI, HAR (14/03/2017)

14/03/2017 10:59

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 8.4 – 8.6.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.0 – 8.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 8.4 – 8.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 8.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 8.8 – 9.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAH sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 38.0 – 39.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 38.0 – 9.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 40.0 – 41.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 38.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 36.0 – 37.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HAI – CTCP Nông dược H.A.I

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 3.8 – 3.9.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 3.8 – 3.9. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.0 – 4.1. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 3.8. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 3.6 – 3.7. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HAR – CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAR sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 3.2 – 3.3.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 3.2 – 3.3. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 3.4 – 3.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 3.2. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 3.0 – 3.1. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.