HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định

22/03/2017 09:06

Lúc 16h00 ngày 20/03/2017, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gia Định do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 52/QĐ-SGDHCM ngày 27/02/2017 ban hành kèm Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Gia Định do Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.