Báo cáo phân tích kỹ thuật – PAN, PET, PGC, QCG (31/05/2017)

31/05/2017 09:47

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu PAN – CTCP Tập đoàn PAN

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PAN sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 39.0 – 40.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 39.0 – 40.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 41.0 – 42.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 39.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 37.0 – 38.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu PET – TCT CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PET sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 11.0 – 11.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.0 – 11.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 11.4 – 11.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 11.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 10.6 – 10.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu PGC – TCT Gas Petrolimex

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng PGC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 13.6 – 13.8.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 13.6 – 13.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 14.0 – 14.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 13.6. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 13.2 – 13.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 70% cash/ 30% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu QCG – CTCP Quốc Cường Gia Lai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng QCG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 22.0 – 24.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 18.0 – 20.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 22.0 – 24.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 18.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 26.0 – 28.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.