Báo cáo phân tích cổ phiếu LIC (31/05/2017) – Khuyến nghị: Không đánh giá

31/05/2017 16:16

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Khuyến nghị:

Chúng tôi không đưa ra bất cứ đánh giá nào với cổ phiếu LIC do nghi ngờ về tính chính xác của một số thông tin trong BCTC năm 2016 của LIC, dựa vào một số yếu tố sau: (1) Kiểm toán đưa ra 10 ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục; (2) Lợi nhuận sau thuế 2016 là con số âm; (3) Lợi nhuận sau thuế Q1/2017 tiếp tục là con số âm; (4) Kế hoạch kinh doanh năm 2017 không khả quan.

Điểm nhấn đầu tư:

Niêm yết trên sàn UPCoM. Dự kiến ngày 05/06/2017, toàn bộ 90 triệu cổ phiếu LIC sẽ được giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 4.900 đồng/cổ phiếu.

Tổng Công ty Licogi (LIC) là đơn vị chuyên ngành xây lắp thuộc Bộ Xây dựng. Hoạt động kinh doanh chính của LICOGI bao gồm 2 mảng chính là: xây dựng (chiếm gần 37% doanh thu); vật liệu xây dựng (chiếm gần 63% doanh thu).

3 cổ đông lớn nắm giữ 97,95% vốn điều lệ. Tính đến 31/05/2017, Licogi có 3 cổ đông lớn trong đó bộ Xây Dựng đang nắm giữ 40,71% vốn, cổ đông chiến lược Công ty TNH Đầu tư và Kinh doanh BĐS Khu Đông nắm giữ 35% vốn và Công ty TNHH Đầu tư Gia Cường sở hữu 22,24% vốn.

Lợi nhuận năm 2016 là con số âm. Năm 2016, doanh thu thuần của LIC giảm nhẹ đạt 2.899,67 tỷ đồng (-6,8% yoy). Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2016 lỗ 414,48 tỷ đồng (năm 2015 công ty lãi 50,3 tỷ đồng).

Q1/ 2017, LNST công ty mẹ tiếp tục lỗ 40,5 tỷ đồng. Nguyên nhân do, doanh thu sụt giảm mạnh còn 84,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí lãi vay tiếp tục là gánh nặng ở mức 26 tỷ đồng. Chi phí quản lý ở mức 7,6 tỷ đồng. Lỗ khác ở mức 4,1 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh không khả quan. Năm 2017, LIC mẹ đặt kế hoạch doanh thu đạt 931,4 tỷ đồng (+94% yoy); Lợi nhuận sau thuế đạt 29,46 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 0%.

Rủi ro. Kiểm toán đưa ra 10 ý kiến ngoại trừ và nhấn mạnh về khả năng hoạt động liên tục của Tổng công ty.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.