HOSE: Lễ trao quyết định niêm yết và chào mừng ngày giao dịch chính thức cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thiết bị Điện

15/06/2017 16:23

Sáng ngày 15/06/2017, Công ty Cổ phần Thiết bị Điện đã chính thức niêm yết 48.800.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Với mã chứng khoán THI, công ty đã trở thành thành viên thứ 412 niêm yết trên HOSE.