Báo cáo phân tích kỹ thuật – VTO, TNG, VIX, MBS (20/06/2017)

20/06/2017 09:30

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu VTO – CTCP Vận tải Xăng dầu VITACO

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VTO sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 7.2 – 7.4.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 7.2 – 7.4. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.6 – 7.8. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 7.2. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 6.8 – 7.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng TNG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 14.0 – 14.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 14.0 – 14.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 15.0 – 15.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 14.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 13.0 – 13.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu VIX – CTCP Chứng khoán IB

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng VIX sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.6 – 6.8.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.6 – 6.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.0 – 7.2. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 6.6. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 6.2 – 6.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu MBS – CTCP Chứng khoán MB

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng MBS sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 10.0 – 10.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 10.0 – 10.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.4 – 10.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 10.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 9.6 – 9.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.