Báo cáo phân tích kỹ thuật – HAG, HAH, HAI, HAR (10/07/2017)

10/07/2017 09:59

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 8.8 – 9.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 8.8 – 9.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 9.2 – 9.4. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 8.8. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 8.4 – 8.6. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HAH – CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAH sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 22.5 – 23.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 22.5 – 23.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 23.5 – 24.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 22.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 21.5 – 22.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HAI – CTCP Nông dược H.A.I

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAI sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 5.2 – 5.4.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.8 – 5.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.2 – 5.4. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 4.8. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 5.6 – 5.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu HAR – CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HAR sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 5.5 – 6.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.5 – 5.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 5.5 – 6.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 4.5. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 6.5 – 7.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.