Báo cáo phân tích kỹ thuật – HNG, HPG, HQC, HSG (12/07/2017)

12/07/2017 10:55

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu HNG – CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HNG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 9.0 – 9.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 9.0 – 9.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 10.0 – 10.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 9.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 8.0 – 8.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu HPG – CTCP Tập đoàn Hòa Phát

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HPG sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 33.0 – 34.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 31.0 – 32.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 33.0 – 34.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 31.0. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 35.0 – 36.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HQC – CTCP Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HQC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 3.0 – 3.2.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 3.0 – 3.2. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 3.4 – 3.6. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 3.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 2.6 – 2.8. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu HSG – CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HSG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 30.0 – 31.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 30.0 – 31.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 32.0 – 33.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 30.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 28.0 – 29.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.