Báo cáo phân tích kỹ thuật – HT1, HTI, HVG, IDI (13/07/2017)

13/07/2017 09:33

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu HT1 – CTCP Xi Măng Hà Tiên 1

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HT1 sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 21.5 – 22.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 21.5 – 22.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 22.5 – 23.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 21.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 20.5 – 21.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HTI – CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HTI sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 19.0 – 19.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 19.0 – 19.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 20.0 – 20.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 19.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 18.0 – 18.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu HVG – CTCP Hùng Vương

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HVG sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 6.0 – 6.5.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.0 – 6.5. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 7.0 – 7.5. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 6.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 5.0 – 5.5. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 15%.

Mã cổ phiếu IDI – CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng IDI sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 6.8 – 7.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 6.4 – 6.6. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 6.8 – 7.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 6.4. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 7.2 – 7.4. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.