Báo cáo phân tích kỹ thuật – KDC, KDH, KMR, KLF (18/07/2017)

18/07/2017 10:08

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu KDC – CTCP Tập đoàn Kido

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KDC sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 45.0 – 46.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 45.0 – 46.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 47.0 – 48.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 45.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 43.0 – 44.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu KDH – CTCP Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Điền

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KDH sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 27.5 – 28.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 27.5 – 28.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 28.5 – 29.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 27.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 2.8 – 4.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Mã cổ phiếu KMR – CTCP Mirae

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KMR sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 4.4 – 4.6.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 4.4 – 4.6. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 4.8 – 5.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 4.4. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 4.0 – 4.2. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 50% cash/ 50% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 10%.

Mã cổ phiếu KLF – CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng KLF sẽ kiểm tra vùng kháng cự gần nhất 2.9 – 3.0.

Khuyến nghị: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 2.7 – 2.8. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 2.9 – 3.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 2.7. Vùng kháng cự tiếp theo nằm ở mức 3.1 – 3.2. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 30% cash/ 70% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.