HOSE: Thông báo loại bỏ cổ phiếu G20 thuộc VNX Allshare

20/07/2017 16:52

SGDCK TP.HCM và SGDCK HN công bố trường hợp loại bỏ cổ phiếu G20 thuộc VNX Allshare như sau:

–            Cổ phiếu bị loại bỏ: G20 (CTCP Đầu tư Dệt may G.HOME).

–            Lý do: Cổ phiếu G20 bị hủy niêm yết theo Thông báo số 805/TB-SGDHN ngày 22/06/2017 của SGDCK Hà Nội.

–            Ngày hiệu lực: 21/07/2017.

–            Sự thay đổi danh mục cổ phiếu thành phần cũng làm thay đổi giới hạn tỷ trọng của cổ phiếu thành phần trong rổ chỉ số:

Chỉ số

Mã chứng khoán

Tỷ trọng giới hạn (c%) mới

VNX Allshare

VNM

58,82%