Điểm tin giao dịch 20.07.2017

20/07/2017 15:56

Giá trị VN Index   Thay đổi %
VN Index Value Change
Đợt mở cửa 768.56 -2.74 -0.36%
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 767.41 -3.89 -0.50%
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 768.41 -2.89 -0.37%
Closing session
Tổng khối lượng giao dịch (triệu cp) 183.49    
Total trading volume (million shares)
Đợt mở cửa 7.69    
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 154.76    
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 9.94    
Closing session
Thỏa thuận 11.11    
Put-through session
Tổng giá trị giao dịch (tỷ đồng) 3421.22    
Total trading value (billion dongs)
Đợt mở cửa 90.41    
Opening session
Đợt khớp lệnh liên tục 2779.22    
Continuous order-matching session 
Đợt đóng cửa 185.56    
Closing session
Thỏa thuận 366.06    
Put-through session
Giao dịch của NĐTNN KLGD (triệu cp) GTGD (tỷ đồng)  
Trading of foreign investors Trading volume (million shares) Trading value (billion dongs)
Mua 13.57 504.243  
Buy
Bán 13.37 421.279  
Sell