Báo cáo phân tích kỹ thuật – HUT (21/07/2017)

21/07/2017 11:20

Loại báo cáo: Báo cáo Asean Securities
Nguồn báo cáo: Công ty cổ phần chứng khoán ASEAN
Mã cổ phiếu HUT – CTCP Tasco

Phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn (Nhỏ hơn 1 tháng): Tiêu cực

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HUT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 11.5 – 12.0.

Khuyến nghị ngắn hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.5 – 12.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 12.5 – 13.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 11.5. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 10.5 – 11.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 5%.

Phân tích kỹ thuật trong trung hạn (Từ 1 đến 3 tháng): Tiêu cực

Nhận định: Dựa vào chuyển động của các chỉ báo kỹ thuật, chúng tôi cho rằng HUT sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất 11.0 – 12.0.

Khuyến nghị trung hạn: Giải ngân một phần danh mục tại vùng hỗ trợ 11.0 – 12.0. Chốt lời ngắn hạn tại vùng kháng cự 13.0 – 14.0. Xem xét bán ra khi thủng ngưỡng hỗ trợ 11.0. Vùng hỗ trợ tiếp theo nằm ở mức 9.0 – 10.0. Tỷ trọng danh mục đề nghị theo công thức Kelly: 90% cash/ 10% stocks. Tỷ lệ sinh lời kỳ vọng cho lần giải ngân là 20%.

Chi tiết xin xem trong file đính kèm.