HOSE: Thông báo cập nhật khối lượng lưu hành tính chỉ số, giới hạn tỷ trọng vốn hóa đến ngày 24/07/2017

24/07/2017 14:19

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội thông báo cập nhật danh sách các cổ phiếu thành phần, khối lượng lưu hành tính chỉ số, giới hạn tỷ trọng vốn hóa của các cổ phiếu thành phần thuộc Chỉ số VNX Allshare để chính thức áp dụng từ ngày 24/07/2017 đến 20/10/2017, chi tiết như sau:

STT

Mã cổ phiếu

Sở Giao dịch

Tên Công ty

Thay đổi thành phần

Khối lượng lưu hành tính chỉ số

Giới hạn tỷ trọng vốn hóa

1

G20

HNX

CTCP Đầu tư Dệt may G.Home

Loại khỏi VNX Allshare do hủy niêm yết

 

 

2

AAA

HOSE

CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

 

59,249,988

 

3

ELC

HOSE

CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Điện Tử Viễn thông

 

47,587,885

 

4

FCN

HOSE

CTCP Fecon

 

54,352,916

 

5

ITD

HOSE

CTCP Công Nghệ Tiên Phong

 

19,061,730

 

6

STK

HOSE

CTCP Sợi Thế Kỷ

 

59,937,946

 

7

TNA

HOSE

CTCP Thương mại Xuất Nhập khẩu
Thiên Nam

 

12,247,213

 

8

TVC

HNX

CTCP Quản lý Đầu tư Trí Việt

 

40,024,163

 

9

VNM

HOSE

CTCP Sữa Việt Nam

 

 

59.95%

Các thông tin khác đã công bố vào ngày 17/07/2017 không thay đổi.